Zarządzanie projektem budowlanym #1

Informacje

Co to jest zarządzanie projektem budowlanym (CPM)?   Według Project Management Institute (PMI), zarządzanie projektami jest „sztuką kierowania i koordynowania zasobów ludzkich i materialnych przez cały czas trwania projektu przy użyciu nowoczesnych technik zarządzania w celu osiągnięcia z góry określonych celów zakresu, kosztów, czasu, jakości i uczestnictwa celów. „Możesz rozszerzyć definicję PMI do zarządzania projektami …

Continue Reading

20 wskazówek dla kierowników projektów budowlanych

Informacje

Trzydziestu doświadczonych kierowników projektów budowlanych dzieli się tym, jak spędzają swój czas w pracy, najlepiej radzą sobie z zarządzaniem zespołem i wiedzą, kiedy ich zespół osiąga pełny potencjał Zarządzanie projektami budowlanymi to nie lada wyczyn. Mając do czynienia z tysiącami elementów akcji, terminami, które należy spełnić i projektami, które mają zostać zrealizowane, pytanie, które napotyka …

Continue Reading